Yliluonnollinen herättää kiinnostusta

Ihmisten ajatukset yliluonnollisista kokemuksista ja ilmiöistä ovat edelleen hyvin vaihtelevia, mutta asenteissa on nähtävissä muutosta. Kulttuurintutkija Marja-Liisa Honkasalon mukaan etenkin nuoret ovat kiinnostuneita erilaisista kummista kokemuksista ja ilmiöistä. 

Ihmisten suhtautumisessa yliluonnolliseen on havaittu muutosta liberaalimpaan suuntaan, kertoo Turun yliopiston ja Taideyliopiston tutkija Marja-Liisa Honkasalo. Etenkin nuoret ovat hänen mukaansa avoimia yliluonnollisille kokemuksille. 

– Nuorten suhtautuminen on paljon väljempää esimerkiksi keski-ikäiseen väestöön verrattuna, Honkasalo sanoo. 

Kiinnostus yliluonnollisiin teemoihin näkyy muun muassa nuorten suosimassa Tiktokissa, jossa käyttäjät tekevät ennustuksia tarot-korteista ja kertovat erilaisten energiakivien ja kristallien ominaisuuksista. 

Nuorten kiinnostuksen taustalla vaikuttavat Honkasalon mukaan esimerkiksi visuaalinen media ja elokuvataide. Niiden kautta nuoret voivat laajentaa omaa näkemystään todellisuudesta. Visuaaliset esitykset tarjoavat mahdollisuuden sille, että todellisuus voikin jatkua tiedettyä pidemmälle. 

Opiskelijoista ei voi kuitenkaan tehdä Honkasalon mukaan yleistäviä johtopäätöksiä, ja esimerkiksi eri tiedekuntien välillä on suhtautumiseroja. Muun muassa lääketieteen opiskelijat suhtautuvat yliluonnolliseen kriittisesti, kun taas taidealoja opiskelevat ovat avoimen kiinnostuneita aiheesta. 

Rikkaudesta huuhaaksi – ja ehkäpä takaisin 

Honkasalo kertoo, että kriisiaikana ihmiset kokevat yliluonnollisia kokemuksia yleisesti enemmän. Tämä on näkynyt paitsi koronavuosina, myös sotien aikaan. 

– Ihmiset ovat saaneet rintamalta jäähyväisviestejä edesmenneiltä läheisiltä. Jotkut kertovat myös kohdanneensa perheenjäseniä ja rakkaita, jotka ovat menehtyneet sodassa. 

Kauempana historiassa Suomessa oli tavallista uskoa tonttuihin. Ongelmatilanteisiin haettiin apua kylän parantajalta. Yliluonnolliset kyvyt ovat olleet Honkasalon mukaan historiassa arvostettavia piirteitä. 

– Ennen modernisaatiota yliluonnolliseen on suhtauduttu hyvin tavallisena asiana. Intuition ja ennalta näkemisen kykyjä on pidetty jopa rikkautena.  

Nykyaikaisen, tieteeseen pohjautuvan tiedon mukana on tullut ajatus siitä, ettei ihmisten kuuluisi kokea yliluonnollisia kokemuksia. Tämä ajatus näkyy edelleen etenkin koulutettujen ihmisten sekä keski-ikäisen väestön joukossa.  

“Yliluonnolliseen on suhtauduttu hyvin tavallisena asiana. Intuition ja ennalta näkemisen kykyjä on pidetty jopa rikkautena.”
Marja-Liisa Honkasalo

Aiheesta tehdyt tutkimukset ja muut hankkeet voivat Honkasalon mielestä luoda yliluonnollisten kokemusten jakamiselle avoimempaa ilmapiiriä.  

– Tällaiseen piirteeseen voidaan suhtautua samoin kuin mihin tahansa muuhun inhimilliseen kykyyn. Piirre ei ole enää hirveä tai häpeällinen vaan esimerkiksi luovan mielen ominaisuus. 

Miten yliopisto-opiskelijat suhtautuvat yliluonnolliseen? Kuuntele aiheesta tehty gallup täältä. 

Moreenimedia on Tampereen yliopiston journalistiikan, kuvajournalismin ja visuaalisen journalismin opiskelijoiden julkaisu.