Opintomateriaaleja välittävät yritykset pyrkivät Suomen markkinoille – maksaminen on opiskelijoille viimeinen vaihtoehto

Tällä hetkellä kaksi internetissä olevaa yritystä välittää opintomateriaaleja Suomessa. Niiden avulla opiskelijoiden jakamat muistiinpanot, tiivistelmät ja koekysymykset saa käsiinsä kuka tahansa.

Muistiinpanot ja vanhat koekysymykset kiinnostavat suomalaisia opiskelijoita. Moreenimedian kyselyyn osallistuneista 139 tamperelaisesta korkeakouluopiskelijasta lähes kaikki hyödyntäisivät vastaavia materiaaleja omissa opinnoissaan. Vain neljäsosa vastaajista olisi valmis maksamaan niistä.

Tampereen yliopiston opiskelija Olavi Kylliäinen maksaisi opintomateriaaleista vain, jos tenttiin lukeminen olisi jäänyt viime tippaan.

– Se riippuisi paljon siitä, kuinka epätoivoinen olen ja paljonko materiaalit maksaisivat. Tentit voi kuitenkin aina uusia.

Tampereen ylioppilaskunta Treyn koulutuspoliittinen vastaava Jenna Rantanen painottaa yliopiston vastuuta oppimateriaalien tarjoamisessa. Pahimmassa tapauksessa maksullisten materiaalien yleistyminen voi johtaa opintojen helpottamiseen rahan avulla.

– Opiskelumateriaalien täytyisi olla kaikkien saatavilla yliopiston puolesta. Maksut voivat asettaa opiskelijat eriarvoisiin asemiin.

Materiaaleja välittävät yritykset eivät ole menestyneet Suomessa

Hollantilainen Stuvia on ollut Suomessa vuodesta 2016. Yritys tarjoaa opiskelijoille alustan myydä opintomateriaaleja. Tienestit riippuvat siitä, kuinka monesti tiedosto ostetaan ja ladataan. Stuvia on tällä hetkellä toinen Suomeen pyrkivistä opintomateriaaleja välittävistä yrityksistä.

Ulkomailla Stuvia on herättänyt kiinnostusta, sillä sivustolta on löydettävissä noin 250 000 tiedostoa. Suomalaisyliopistojen materiaaleja on tarjolla kymmenkunta ja suurin osa niistä on koskemattomia. Eniten myynyt kurssitiivistelmä Kauppatieteiden alkeet – kandeille maksaa kymmenen euroa ja on ostettu 45 kertaa.

Toisen hollantilaisen yrityksen StuDocun opiskelijoille kohdennetut mainokset ovat pyörineet Facebookissa kuukausitolkulla. Yritys tarjoutuu maksamaan korkeakoulujen opiskelumateriaaleista. Muistiinpanoja muutenkin kirjoittavalle opiskelijalle tarjous kuulostaa helpolta rahalta.

Studocu:n toiminta perustuu Stuviasta poiketen vastavuoroisuuteen. Kaikki materiaalit ovat vapaasti luettavissa, mutta jakamalla omia tiedostojaan saa paremmat käyttöoikeudet sivustolle. Käyttöoikeudet voi ostaa myös rahalla.

Siitä huolimatta sivustolta löytyy vain reilu kymmenen jaettua tiedostoa Tampereen yliopistosta. Tampereen lisäksi hausta löytyy opiskelumateriaaleja muun muassa Helsingin, Oulun ja Itä-Suomen yliopistoista.

Suomalaiset opiskelevat itseään varten

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tutkija Päivi Tynjälä torppaa oppimisen pelkästään toisten siivellä.

– Oma oppiminen kärsii, jos aina käyttää toisen tekemiä muistiinpanoja. Oppiminen on aktiivista ja esimerkiksi kirjoittaessa opiskelija käsittelee tietoa, ja se jää pitkäaikaiseen muistiin.

Moreenimedian kyselyn vastauksista ilmenee, ettei pelkästään toisten muistiinpanojen tirkistelyä katsota hyvällä. Oppimassa ollaan itseä varten.

Kuitenkin muistiinpanojen jakaminen koetaan yleisesti hyväksyttävänä ja hyvänä keinona edistää oppimista. Erityisesti opiskelukavereiden kanssa jaetut ajatukset voivat tuoda uusia näkökulmia.

Miksei oppimateriaaleja välittäville yrityksille ole kysyntää Suomessa? Lue kommentti tästä.

FAKTA
Oppimateriaaleja välittävät yritykset

  • Suomessa toimivat Stuvia ja StuDocu. Ulkomailla yrityksiä on useita ja niiden toiminta on laajaa.
  • Esimerkiksi StuDocun sivustolta löytyy materiaaleja yli 11 000 yliopistosta.
  • Useat yrityksistä ovat alun perin opiskelijoiden perustamia, ja niiden toiminta pohjautuu esimerkiksi materiaalien myyntiin tai jäsenmaksuihin.
  • Opiskelijat voivat julkisesti arvioida lataamiensa tiedostojen laadun.

OIKAISU 5.2.2019: Kyselyn tuloksia esittäviä diagrammeja on muokattu selventämistarkoituksessa.

Moreenimedia on Tampereen yliopiston journalistiikan, kuvajournalismin ja visuaalisen journalismin opiskelijoiden julkaisu.