Elämää, jälkiä

Reportaasikurssi 2024

Visuaalisen journalismin maisteriopiskelijat tekivät reportaasikurssilla keväällä 2024 yhdeksän dokumentaarista projektia. Kuvasarjat tutkivat muun muassa eläinten paikkaa ihmisten keskellä, vapaa-aikaa ja kotia.

Reportaasikurssin tavoitteena on kokeilla erilaisia dokumentaarisen valokuvan kerronnan keinoja ja tuottaa yksi kuvasarja opiskelijan itse valitsemasta ja ideoimasta aiheesta. Kuvasarja saa pohjautua perinteisen journalistisen kuvareportaasin kerrontaan tai se voi liikkua enemmän dokumentaarisen valokuvan alueella.

Töiden tekemistä ohjasi vieraileva opettaja, valokuvaaja Akseli Valmunen. Kurssin vastuuopettajana toimi kuvajournalismin yliopisto-opettaja Elias Lahtinen. Katso reportaasit alta.